Katedra Matematyki Stosowanej - lista publikacji

Nadjednostka:

[Wszystkie publikacje]


[2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996] [1995] [1994] [1993] [1992] [1991] [1990] [1989] [1988] [1987] [1986] [1985] [1984] [1983] [1982] [1981] [1980] [1979] [1978] [1977] [1974] [1971] [1955]
1-200 z 273.

2020

273.
Leakage-Robust Classifier via Mask-Enhanced Training, PROCEEDINGS OF THE AAAI CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (2020),

2019

271.
A Probabilistic Model for Detecting Gerrymandering in Partially-Contested Multiparty Elections vol. 11890 LNCS (2019), "Transactions on Computational Collective Intelligence XXXIV", Springer
270.
Set Aggregation Network as a Trainable Pooling Layer, INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEURAL INFORMATION PROCESSING vol. Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11954) (2019), 419-431
267.
Classifier-agnostic saliency map extraction, PROCEEDINGS OF THE AAAI CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE vol. Vol 33 (2019) (2019), 10087-10088
266.
265.
Adversarial framing for image and video classification, PROCEEDINGS OF THE AAAI CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE vol. Vol 33 (2019) (2019), 10077-10078
264.
Analytic representations of large graphs, (2019), "Serveys in Combinatorics 2019", Cambridge University Press
263.
Polynomial-time algorithm for Maximum Weight Independent Set on P6-free graphs, (2019), "Proceedings of the Thirtieth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, SODA 2019, San Diego, California, USA, January 6-9, 2019", Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)

2018

253.
Rachunek prawdopodobieństwa wspomagany komputerowo dla studentów matematyki stosowanej vol. Seria Matematyka (2018), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
250.
Processing of missing data by neural networks, ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS vol. 31 (2018), 2719--2729
245.
Asymptotic properties of the Lasota equation in various functional spaces, (2018), "AIP Conference Proceedings 1926", American Institute of Physics

2017

242.
Shaping production change variability in relation to the utilized technology, 24TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRODUCTION RESEARCH : JULY 30 – AUGUST 3, 2017, POZNAN, POLAND : BOOK OF ABSTRACTS (2017), 51-56
229.

2016

227.
Fast Saddle-Point Algorithm for Generalized Dantzig Selector and FDR Control with Ordered L1-Norm, PROCEEDINGS OF THE 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND STATISTICS vol. 51 (2016), 780-789
225.
My Memories of Professor Andrzej Lasota, (2016), "Mathematics Like Poetry, Andrzej Lasota 1932 - 2006", Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
224.
You Can Have Many Professors but Only One Mentor ( Remembering Professor Andrzej Lasota), (2016), "Mathematics like Poetry", Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

2015

207.
Statistical Analysis for Piezo-based Structural Damage Detection using Enhanced Nonlinearcrack-wave Interactions, PROCEEDINGS OF 7TH ECCOMAS THEMATIC CONFERENCE ON SMART STRUCTURES AND MATERIALS SMART 2015 vol. IDMEC 2015 (2015), 10
203.
Stochastyczne algorytmy optymalizacji z perspektywy układów dynamicznych, (2015), "Metody matematyczne w zastosowaniach, tom 3, 137 - 155.", Politechnika Gdańska

2014

200.
Matematyczne Metody Populacji zależne od wieku vol. 2 (2014), "Metody Matematyczne w zastosowwaniach", Politechnika Gdańska
199.
Estimation of stability index, (2014), "Selected Topics in Modern Mathematics Edition", Publishing House AKAPIT
194.
O miejscu matematyki stsowanej, MATEMATYKA STOSOWANA vol. 19/58 (2014), 48-50

2013

184.
Analiza zróżnicowaniarozwoju ekonomicznegowojewództw i powiatówoparta na łańcuchach Markowa, (2013), "Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
183.
Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego województw i powiatów, (2013), "Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2012

178.
Aircraft Landing System Utilizing a GPS Receiver with Position Prediction Functionality, PROCEEDINGS OF THE 24TH INTERNATIONAL TECHNICAL MEETING OF THE SATELLITE DIVISION OF THE INSTITUTE OF NAVIGATION (ION GNSS 2011), PORTLAND, OR, SEPTEMBER 2011. (2012), 457-467
176.
Appendix A: Semi-Hyperbolicity: Estimations vol. Random and Computational Dynamics 1 (2012), "Phil Diamond, Peter Kloeden, Victor Kozyakin, Alexei Pokrovskii, Semi-Hyperbolicity and Bi-Shadowing", American Institute of Mathematical Sciences

2011

168.
167.
Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego powiatów, (2011), "Capability to social progress in Poland`s regions/Zdolności rozwojowe społeczności w regionach Polski", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

2010

2009

151.
Spójność ugrupowań parlamentarnych, w: J. Sokołowski, P. Poznański (red.), (2009), "Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997-2007", Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej
148.
Chaos in nonautonomous dynamical systems, ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII OVIDIUS CONSTANTA SERIA MATEMATICA (2009), 209-221

2008

145.
Age-dependent population dynamics with the delayed argument vol. 75 (2008), "Progr. Nonlinear Differential Equations Appl., ", Birkhäuser
143.
On some useful conditions for hyperbolicity, TRENDS IN MATHEMATICS vol. 10 (2008), 57-64
138.
Siła głosu w Unii Europejskiej - próba podsumowania, MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD POLITYCZNY vol. 21 (2008), 226-234.

2007

135.
On the Avez method and its generalizations, (POLISH) MAT. STOSOW. no. 8(49) (2007), 46--55
133.
130.
123.
Distributional chaos via isolating segments, DISCRETE CONTIN. DYN. SYST. SER. B 20 (2007), no 2, 347--356 (electronic)
121.
Shift spaces and distributional chaos, CHAOS SOLITONS FRACTALS 31 (2007), no. 2, 347--355

2006

2005

2004

110.
Zasady głosowania w Radzie UE: analiza matematyczna, MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD POLITYCZNY vol. 7 (2004), 18-39

2003

107.
Continuous and inverse shadowing for flows, UNIV. IAGEL. ACTA MATH vol. 41 (2003), 255-266
104.

2002

101.
Shadowing and likes as C^0 generic properties, LECTURE NOTES IN NONLINEAR ANALYSIS vol. 3 (2002), 159-189
100.
Komputerowy program Maple w nauczaniu rachunku prawdopodobieństwa, ANNALES ACADEMIAE PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS, STUDIA AD CALCULUS PROBABILITATIS, EIUSQUE DIDACTICAM PERINENTIA I(2002), FOLIA 5, 2002, 105 --134

2001

2000

96.
The history of the least squares method. (Polish), ZESZYTY NAUKOWE WSP W ZIELONEJ GÓRZE (2000), 17-23
94.
Hyperbolicity, expansivity and shadowing for the class of normal operators, FUNCTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS vol. 7 (2000), 147-156
93.
The implementation of the Allili-Kaczy'nski algorithm for the construction of a chain homomorphism induced by a multivalued map vol. 1, 2 (2000), "International Conference on Differential Equations (Berlin, 1999)", World Scientific Publishing
91.
Joanna Orewczyk, K.Holly
Applications of the Carathéodory theorem to PDEs, ANN. POLON. MATH. 73 (2000), no. 1, 1--27

1999

87.
Antoni Leon Dawidowicz, P.Kulczycki
Kernel estimator of quantile, UNIV. IAGEL. ACTA MATH. no. 37 (1999), 325--336
86.
Jerzy Ombach, P.Kloeden,A.Pokrovskii
Continuous and inverse shadowing, FUNCT. DIFFER. EQU. 6 (1999), no. 1-2, 137--153

1998

84.
Semi-hyperbolicity implies hyperbolicity in the linear case, UNIVERSITATIS IAGELLONICAE ACTA MATHEMATICA vol. 36 (1998), 121-126
83.
A "classical" distance in quantum mechanics, (1998), "Frontiers in quantum physics (Kuala Lumpur, 1997), S. C. Lim, R. Abd-Shukor, K. H. Kwek (red.)", Springer

1997

80.
Zdzisław Opial, one of the most eminent students of Tadeusz Ważewski. (Polish), X SCHOOL OF THE HISTORY OF MATHEMATICS (POLISH) (MIEDZYZDROJE, 1996). Zesz. Nauk. Uniw. Opol. Mat. 30 (1997), 61--66
79.
Nowa matura -- dyskusja i propozycje, WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE, 33(1997) , 177 - 184
78.
Jerzy Ombach, P.Kloeden
Hyperbolic homeomorphisms are bishadowing, ANN. POLON. MATH. 65 (1997), 171--177
77.
Subadditive ergodic theorems in $C(X)$, ITALIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS vol. 1 (1997), 17-28
74.
The teacher's steadfast support for his student, JACEK SZARSKI (1921--1980). (POLISH) X SCHOOL OF THE HISTORY OF MATHEMATICS (POLISH) (MIĘDZYZDROJE, 1996). Zesz. Nauk. Uniw. Opol. Mat. 30 (1997), 79--84