Krótkie wprowadzenie do sekwencyjnych metod Monte Carlo i ich zastosowania w problematyce filtracji

Tytuł rozdziału:
Krótkie wprowadzenie do sekwencyjnych metod Monte Carlo i ich zastosowania w problematyce filtracji
Tytuł książki:
Metody matematyczne w zastosowaniach, tom 3
Wydawnictwo:
Politechnika Gdańska
Rok:
2015

Strony:
317-321

Tom (seria wydawnicza):
3