Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego województw i powiatów

Tytuł rozdziału:
Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego województw i powiatów
Tytuł książki:
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok:
2013

Strony:
81-109