Stochastyczne algorytmy optymalizacji z perspektywy układów dynamicznych

Tytuł rozdziału:
Stochastyczne algorytmy optymalizacji z perspektywy układów dynamicznych
Tytuł książki:
Metody matematyczne w zastosowaniach, tom 3, 137 - 155.
Wydawnictwo:
Politechnika Gdańska
Rok:
2015

Strony:
137-155