dr hab. Przemysław Spurek

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
  • Katedra Uczenia Maszynowego

DoktoratOtwarcie: 2012-05-31, Zamknięcie: 2014-06-26

Publikacje:

54.
Przemysław Spurek, Artur Kasymov, Marcin Mazur, Diana Janik, Sławomir K. Tadeja, Łukasz Struski, Jacek Tabor, Tomasz Trzciński
HyperPocket: generative point cloud completion, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems [IROS], (2022), 6848-6853
52.
Nonlinear Weighted Independent Component Analysis, International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty [IPMU] vol. II (2022), 3–16
50.
Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Piotr Tempczyk, Rafał Michaluk, Łukasz Garncarek, Adam Golinski
LIDL: Local Intrinsic Dimension Estimation Using Approximate Likelihood, International Conference on Machine Learning [ICML](MAIN), (2022), 21205-21231
49.
Jacek Tabor, Maciej Wołczyk, Karol Piczak, Bartosz Wójcik, Łukasz Pustelnik, Morawiecki Paweł, Tomasz Trzcinski, Przemysław Spurek
Continual Learning with Guarantees via Weight Interval Constraints, International Conference on Machine Learning [ICML](MAIN), (2022), 23897-23911
45.
Tomasz Krzyżek, Morawiecki Paweł, Przemysław Spurek, Marek Śmieja, Jacek Tabor, Bartosz Wójcik
Adversarial Examples Detection and Analysis with Layer-wise Autoencoders, International Conference on Tools with Artificial Intelligence [ICTAI], (2021), 1322-1326
44.
Missing Glow Phenomenon: learning disentangled representation of missing data, International Conference on Neural Information Processing [ICONIP] vol. vol 1516 (2021), 196-204
43.
Non-Gaussian Gaussian Processes for Few-Shot Regression, Advances in Neural Information Processing Systems [NeurIPS](MAIN) vol. 34 (2021), 10285-10298
42.
Continual Learning of 3D Point Cloud Generators, International Conference on Neural Information Processing [ICONIP] vol. vol 13108 (2021), 330-341
40.
Kamil Deja, Jan Dubiński, Piotr Nowak, Przemysław Spurek, Tomasz Trzciński, Sandro Wenzel
39.
Fast and Stable Interval Bounds Propagation for Training Verifiably Robust Models, European Symposium on Artificial Neural Networks [ESANN], (2020), 6
38.
Processing of Incomplete Images by (Graph) Convolutional Neural Networks, International Conference On Neural Information Processing vol. Lecture Notes in Computer Science, volume 12533 (2020), 512-523
37.
Spatial Graph Convolutional Networks, International Conference On Neural Information Processing vol. Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 1333) (2020), 668-675
36.
Non-linear ICA based on Cramer-Wold metric, International Conference On Neural Information Processing vol. Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 12534) (2020),
35.
Zięba Maciej , Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Tomasz Trzciński, Sebastian Winczowski, Maciej Zamorski
Hypernetwork approach to generating point clouds, International Conference on Machine Learning [ICML](MAIN), (2020),
32.
Flow-based SVDD for anomaly detection, International Conference On Machine Learning (workshop Track) (2020),
31.
Set Aggregation Network as a Trainable Pooling Layer, International Conference On Neural Information Processing vol. Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11954) (2019), 419-431
24.
Processing of missing data by neural networks, Advances in Neural Information Processing Systems vol. 31 (2018), 2719-2729
22.
Monika Brzychczy-Włoch, Krzysztof Misztal, Dorota Ochońska, Anna Plichta, Przemysław Spurek, Bartosz Zieliński
21.
Split-and-merge Tweak in Cross Entropy Clustering, Computer Information Systems and Industrial Management: 16th Ifip Tc8 International Conference (2017), 193 - 204
17.
R Package CEC , Neurocomputing vol. 237 (2017), 410–413
15.
Maximum Likelihood Estimation and Optimal Coordinates, International Conference On Systems Science, 2016 vol. Springer (2016), 3-13
14.
Clustering of Gaussian distributions, 2016 International Joint Conference On Neural Networks (ijcnn) vol. IEEE (2016), 3346-3353
8.
Przemysław Spurek, Elżbieta Zając
Metody analizy mikroskopowych obrazów warstw C-Pd, (2014), "Świat nanotechnologii. Warstwy nanokompozytowe węglowo-palladowe. Badania i technologia", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
7.
Alena Chaikouskaya, Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Elżbieta Zając
A local Gaussian filter and adaptive morphology as tools for completing partially discontinuous curves, Computer Information Systems and Industrial Management vol. 8838 (2014), 559-570
4.
Weighted Approach to Projective Clustering, Computer Information Systems and Industrial Management Lecture Notes in Computer Science vol. 8104 (2013), 367-378
2.
Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Elżbieta Zając
Detection of Disk-Like Particles in Electron Microscopy Images, Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 226 (2013), 411-417

Konferencje organizowane:

Granty (realizowane po maju 2009 roku)