mgr Michał Sadowski

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
  • Katedra Uczenia Maszynowego

Publikacje:

4.
Piotr Bartman-Szwarc, Jakub Banaśkiewicz, Szymon Drenda, Maciej Manna, Michael Olesik, Paweł Rozwoda, Michał Sadowski, Sylwester Arabas
3.
2.
Karol Piczak, Michał Sadowski, Przemysław Spurek, Tomasz Trzciński
Continual Learning of 3D Point Cloud Generators, International Conference on Neural Information Processing [ICONIP] vol. vol 13108 (2021), 330-341