mgr Michał Sadowski

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
  • Katedra Uczenia Maszynowego

Publikacje:

3.
2.
Continual Learning of 3D Point Cloud Generators, International Conference on Neural Information Processing [ICONIP] vol. vol 13108 (2021), 330-341