Zespolone proste równokątne i hipoteza Zaunera

Tytuł:
Zespolone proste równokątne i hipoteza Zaunera
Czasopismo:
WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE
Rok:
2020

Strony:
197-213

Tom (seria wydawnicza):
56 (2)