Analiza zróżnicowaniarozwoju ekonomicznegowojewództw i powiatówoparta na łańcuchach Markowa

Tytuł rozdziału:
Analiza zróżnicowaniarozwoju ekonomicznegowojewództw i powiatówoparta na łańcuchach Markowa
Tytuł książki:
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok:
2013

Strony:
111-128