dr Łukasz Struski

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Matematyki Stosowanej

DoktoratOtwarcie: 2012-05-31, Zamknięcie: 2014-01-30

DoktoratOtwarcie: 2013-03-28, Zamknięcie: 2014-01-30

Publikacje:

44.
Łukasz Struski, Paweł Morkisz, Przemysław Spurek, Samuel Rodriguez Bernabeu, Tomasz Trzciński
42.
Interpretability Benchmark for Evaluating Spatial Misalignment of Prototypical Parts Explanations, National Conference of the American Association for Artificial Intelligence [AAAI](MAIN) vol. 38 (19) (2024), 21563 - 21573
41.
ProPML: Probability Partial Multi-label Learning, IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics [DSAA], (2023), 1-8
40.
Bartosz Zieliński, Łukasz Struski, Dawid Rymarczyk, Arkadiusz Lewicki, Robert Sabiniewicz, Jacek Tabor
ProMIL: Probabilistic Multiple Instance Learning for Medical Imaging, European Conference on Artificial Intelligence [ECAI] vol. 372 (2023), 2210 - 2217
39.
r-softmax: Generalized Softmax with Controllable Sparsity Rate, International Conference on Computational Science [ICCS] vol. Lecture Notes in Computer Science, vol 14074. Springer, Cham (2023), 137-145
38.
Bounding Evidence and Estimating Log-Likelihood in VAE, International Conference on Artificial Intelligence and Statistics [AISTATS](MAIN) vol. 206 (2023), 5036-5051
36.
ProtoSeg: Interpretable Semantic Segmentation with Prototypical Parts, IEEE Workshop on Applications of Computer Vision [WACV](MAIN) vol. 2023 (2023), 1481-1492
35.
SONGs: Self-Organizing Neural Graphs, IEEE Workshop on Applications of Computer Vision [WACV](MAIN), (2023), 3837-3846
34.
Romuald A. Janik, Igor Podolak, Łukasz Struski, Anna Ceglarek, Koryna Lewandowska, Barbara Sikora-Wachowicz, Tadeusz Marek, Magdalena Fąfrowicz
32.
Przemysław Spurek, Artur Kasymov, Marcin Mazur, Diana Janik, Sławomir K. Tadeja, Łukasz Struski, Jacek Tabor, Tomasz Trzciński
HyperPocket: generative point cloud completion, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems [IROS], (2022), 6848-6853
31.
Dawid Rymarczyk, Łukasz Struski, Michał Górszczak, Koryna Lewandowska, Jacek Tabor, Bartosz Zieliński
Interpretable Image Classification with Differentiable Prototypes Assignment, European Conference on Computer Vision [ECCV](MAIN) vol. Lecture Notes in Computer Science 13672 (2022), 351-368
29.
Romuald A. Janik, Igor T. Podolak, Łukasz Struski, Anna Ceglarek, Koryna Lewandowska, Barbara Sikora-Wachowicz, Tadeusz Marek, Magdalena Fafrowicz
28.
Marcin Przewięźlikowski, Marek Śmieja, Łukasz Struski, Jacek Tabor
MisConv: Convolutional Neural Networks for Missing Data, IEEE Workshop on Applications of Computer Vision [WACV], (2022), 2060-2069
27.
Łukasz Struski, Jacek Tabor, Szymon Bobek, Sławomir K. Tadeja, Przemysław Stachura, Timoleon Kipourus, Grzegorz Nalepa, Per Ola Kristensson
25.
Missing Glow Phenomenon: learning disentangled representation of missing data, International Conference on Neural Information Processing [ICONIP] vol. vol 1516 (2021), 196-204
23.
ProtoPShare: Prototypical Parts Sharing for Similarity Discovery in Interpretable Image Classification, ACM International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining [KDD](MAIN) vol. 9781450383325 (2021), 1420-1430
22.
Marcin Przewięźlikowski, Marek Śmieja, Łukasz Struski
Estimating conditional density of missing values using deep Gaussian mixture model, International Conference on Neural Information Processing [ICONIP] vol. Lecture Notes in Computer Science volume 12534 (2020), 220-231
21.
Marek Śmieja, Maciej Kołomycki, Łukasz Struski, Mateusz Juda, Mario A.T. Figueiredo
Iterative Imputation of Missing Data using Auto-encoder Dynamics, International Conference on Neural Information Processing [ICONIP] vol. Lecture Notes in Computer Science, volume 12534 (2020), 258-269
20.
Processing of Incomplete Images by (Graph) Convolutional Neural Networks, International Conference On Neural Information Processing vol. Lecture Notes in Computer Science, volume 12533 (2020), 512-523
19.
Spatial Graph Convolutional Networks, International Conference On Neural Information Processing vol. Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 1333) (2020), 668-675
18.
Marek Śmieja, Maciej Kołomycki, Łukasz Struski, Mateusz Juda, Mario A.T. Figueiredo
Can auto-encoders help with filling missing data?, International Conference On Learning Represenation (workshop Track) (2020), 6
17.
Marcin Przewięźlikowski, Marek Śmieja, Łukasz Struski
Estimating conditional density of missing values using deep Gaussian mixture model, International Conference On Machine Learning (workshop Track) (2020), 6
16.
Processing of incomplete images by (graph) convolutional neural networks, International Conference On Machine Learning (workshop Track) (2020),
15.
Flow-based SVDD for anomaly detection, International Conference On Machine Learning (workshop Track) (2020),
11.
Set Aggregation Network as a Trainable Pooling Layer, International Conference On Neural Information Processing vol. Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11954) (2019), 419-431
8.
Processing of missing data by neural networks, Advances in Neural Information Processing Systems vol. 31 (2018), 2719-2729

Konferencje:

9.
Machine Learning Nokia Workshop, Nokia, Kraków, Polska, 2019-01-17 - 2019-01-17
8.
PL in ML: Polish View on Machine Learning, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska, 2018-12-14 - 2018-12-17
7.
NIPS 32nd International Conference on Neural Information Processing Systems, Neural Information Processing Systems Foundation, Montreal, Kanada, 2018-12-02 - 2018-12-08
6.
ICML 35th International Conference on Machine Learning, International Machine Learning Society, Sztokholm, Szwecja, 2018-07-10 - 2018-07-15
5.
AI @ Samsung, Samsung, Kraków, Polska, 2018-05-25 - 2018-05-25
4.
ICML 34th International Conference on Machine Learning, International Machine Learning Society, Sydney, Australia, 2017-08-06 - 2017-08-11
3.
Polish-SIGML 2017 - Polska Grupa Badawcza Systemów Uczących się , Department of Machine Learning, Institute of Computer Science and Computational Mathematics, Faculty, Kraków, Poland, 2017-02-17 - 2017-02-17
2.
Theoretical Foundations of Machine Learning 2017, Department of Machine Learning, Institute of Computer Science and Computational Mathematics, Faculty, Kraków, Poland, 2017-02-13 - 2017-02-17
1.
Theoretical Foundations of Machine Learning, Department of Machine Learning, Institute of Computer Science and Computational Mathematics, Faculty, Będlewo, Poland, 2015-02-16 - 2015-02-21

Konferencje organizowane:

Granty (realizowane po maju 2009 roku)

TytułRolaRozpoczęcieZakończenie
Rzadkie i dyskretne reprezentacje w ukrytych przestrzeniachKierownik2021-07-152024-07-14
Teoria analizy niekompletnych danychWykonawca2016-07-132019-10-12