My Memories of Professor Andrzej Lasota

Tytuł rozdziału:
My Memories of Professor Andrzej Lasota
Tytuł książki:
Mathematics Like Poetry, Andrzej Lasota 1932 - 2006
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok:
2016

Strony:
211 -213