dr hab. Igor Podolak

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
  • Katedra Uczenia Maszynowego

Publikacje:

27.
Romuald A. Janik, Igor Podolak, Łukasz Struski, Anna Ceglarek, Koryna Lewandowska, Barbara Sikora-Wachowicz, Tadeusz Marek, Magdalena Fąfrowicz
26.
Jarosław Żygierewicz, Romuald A. Janik, Igor Podolak, Alan Drozd, Urszula Malinowska, Martyna Poziomska, Jakub Wojciechowski, Paweł Ogniewski, Paweł Niedbalski, Iwona Terczyńska, Jacek Rogala
22.
Andrzej Bojarski, Rafał Kurczab, Stefan Mordalski, Igor Podolak, Agnieszka Wojtuch
21.
Bartosz Bohaterewicz, Adrian Chrobak, Dominika Dudek, Magdalena Fafrowicz, Tadeusz Marek, Dagmara Mętel, Igor Podolak, Marcin Siwek, Anna Sobczak, Bartosz Wójcik
18.
Variational Auto-Encoders for Generating Feature-Preserving Automata, Proceedings of Ncma 2019, Books@ocg.at (austrian Computer Society) (2019), 171-185
17.
Damian Leśniak, Igor Podolak, Igor Sieradzki
Distribution-Interpolation Trade off in Generative Models, International Conference On Learning Representations (2019),
14.
Adaptive Active Learning as a Multi-armed Bandit Problem, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications vol. 263 (2014), 989-990
13.
Stanisław Jastrzębski, Igor Podolak
Density Invariant Detection of Osteoporosis Using Growing Neural Gas, Proceedings of the 8th International Conference On Computer Recognition Systems Cores 2013 vol. Springer International Publishing (2013), 629-638
3.
A new notion of weakness in classification theory vol. 57 (2009), "Advances in Intelligent and Soft Computing", Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)

Doktoranci (po 27 października 2003 roku)

DoktorantOtwarcieZakonczenie
Ewa Matczyńska2014-06-26 
Szymon Knop2019-04-25 
Damian Leśniak2019-04-25 
Igor Sieradzki2019-04-25 

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Doktorat: Krzysztof MisztalKatedra Uczenia Maszynowego 
Doktorat: Grzegorz JabłońskiKatedra Matematyki Obliczeniowej 

Granty (realizowane po maju 2009 roku)