Instytut Matematyki - lista publikacji

1-119 z 119.

2016

117.
Fast Saddle-Point Algorithm for Generalized Dantzig Selector and FDR Control with Ordered L1-Norm, PROCEEDINGS OF THE 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND STATISTICS vol. 51 (2016), 780-789
116.
A remark on Bishop’s multivalued projections, UNIV. IAG. ACTA MATH. vol. 53 (2016), 13-20
114.
Non-commutative functional calculus in finite type I von Neumann algebras, MATHEMATICAL PROCEEDINGS OF THE ROYAL IRISH ACADEMY vol. 116A (2) (2016), 113-147
112.
Model matematyczny określający prawdopodobieństwo wytworzenia wyrobu finalnego z podzespołów niezgodnych jakościowo, W: TRANSCOMP 2016 : COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT : THE 20TH INTERNATIONAL CONFERENCE : CONFERENCE PROCEEDINGS (2016), 495
109.
Przypadek Stanisława Zaremby - oportunizm czy nonszalancja, KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI vol. 61 (2016), 117-127
108.
Discrete-time stochastic volatility process in option pricing: a generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models, INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS AND DERIVATIVES vol. Vol. 5, No. 2/3/4 (2016), 189-211
105.
My Memories of Professor Andrzej Lasota, (2016), "Mathematics Like Poetry, Andrzej Lasota 1932 - 2006", Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
104.
You Can Have Many Professors but Only One Mentor ( Remembering Professor Andrzej Lasota), (2016), "Mathematics like Poetry", Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
87.
Matematyka jest jedna: Magia liczb, DELTA vol. 03 (2016), 16-19
81.
Opcje z matematycznego punktu widzenia vol. 47 (2016), "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Gospodarka i państwo", Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
80.
Arbitraż i Pierwsze Fundamentalne Twierdzenie Matematyki Finansowej w czasie dyskretnym vol. 47 (2016), "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Gospodarka i państwo", Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
79.
Algebra of operators affiliated with a finite type I von Neumann algebra, UNIVERSITATIS IAGELLONICAE ACTA MATHEMATICA vol. 53 (2016), 39-57
73.
72.
47.
Perspektywa dziwaczna w Polsce. Opis realizacji projektu. vol. część 1 (2016), "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Nauki humanistyczne i społeczne", Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
46.
Anamorfoza jako przykład pułapki zastawionej przez malarza vol. część 1 (2016), "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Nauki humanistyczne i społeczne", Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
44.
The 20-60-20 Rule, DISCRETE CONT DYN-B vol. 21, Issue 4 (2016), 1149-1166
43.
Pluripotential theory on compact hermitian manifolds, ANNALES DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE TOULOUSE vol. 25 (2016), 91-139
42.
Orbifolds, geometric structures and foliations. Applications to harmonic maps, RENDICONTI DEL SEMINARIO MATEMATICO - UNIVERSITŔ E POLITECNICO DI TORINO vol. 73/1 , 3-4 (2016), 173-187
35.
Transversally Harmonic Morphisms Between Foliated Riemannian Manifolds, SOUTHEAST ASIAN BULLETIN OF MATHEMATICS vol. 40 (2016), 1-13
2.
Continuous Nowhere Differentiable Functions - The Monsters of Analysis vol. Springer Monographs in Mathematics, xii+299 pp (2016), Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)