dr hab. Jan Boroński, prof. UJ

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Równań Różniczkowych

Publikacje:

Granty (realizowane po maju 2009 roku)