dr hab. Leokadia Białas-Cież, prof. UJ

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Teorii Aproksymacji

HabilitacjaOtwarcie: 2014-01-17, Zamknięcie: 2014-06-26

Publikacje:

35.
24.
Selected Open Problems in Polynomial Approximation and Potential Theory, Dolomites Research Notes On Approximation vol. 10 (2017), 161-168
19.
Global and Local Markov Inequalities in the Complex Plane, Dolomites Research Notes On Approximation vol. 7 (2014), 34-38
5.
Sur l'inegalite de Markov pour les compacts, Universite de Paris-sud vol. No. 5647 (2081) (1999),
4.
Markov sets in C are not polar, Bull. Polish Acad. Sci. Math. vol. 46 (1998), 83-89
3.
Leokadia Białas-Cież, P.Goetgheluck
Constants in Markov's inequality on convex sets, EAST J. APPROX. 1 (1995), no. 3, 379--389

Konferencje:

27.
The Spanish-Polish Mathematical Meeting, RSME SEMA SCM PTM, Łódź, Polska, 2023-09-04 - 2023-09-08
25.
The International Online Conference "Current Trends in Abstract and Applied Analysis", Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2022-05-12 - 2022-05-15
24.
Conference on Constructive Approximation of Functions 2, Institute of Mathematics of the University of Applied Sciences of Tarnów, Tarnów/online, Poland, 2021-09-23 - 2021-09-25
23.
Functions and Operators, 10 years after, Instytut Matematyki UJ, Kraków, Polska, 2020-07-15 - 2020-07-17
21.
Dickstein Forum, PAU, Kraków, Polska, 2019-09-19 - 2019-09-21
17.
Dolomites Research Week on Approximation 2018, Uniwersytet w Padwie i Uniwersytet w Weronie, Alba di Canazei, Włochy, 2018-09-10 - 2018-09-14
16.
15.
Function Spaces XII, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska, 2018-07-09 - 2018-07-14
13.
8. Forum Matematyków Polskich, Polskie Towarzystwo Matematyczne, Lublin, Polska, 2017-09-18 - 2017-09-22
12.
Dolomites Research Week on Approximation 2017, Uniwersytet w Padwie i Uniwersytet w Weronie, Alba di Canazei, Włochy, 2017-09-04 - 2017-09-08
10.
4th Dolomites Workshop on Constructive Approximation and Applications DWCAA2016, Uniwersytet w Padwie i Uniwersytet w Weronie, Alba di Canazei, Włochy, 2016-09-08 - 2016-09-13
9.
5th Summer Workshop on Operator Theory SWOT2016, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków, Polska, 2016-07-05 - 2016-07-09
8.
VII Jean Conference on Approximation Theory, Universidad de Jaén, Ubeda, Hiszpania, 2016-07-03 - 2016-07-08
7.
Dolomites Research Week on Approximation 2015, Uniwersytet w Padwie i Uniwersytet w Weronie, Alba di Canazei, Włochy, 2015-09-05 - 2015-09-08
6.
Dolomites Research Week on Approximation 2014, Uniwersytet w Padwie i Uniwersytet w Weronie, Alba di Canazei, Włochy, 2014-09-08 - 2014-09-12
5.
Constructive Approximation of Functions, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Banacha, Będlewo, Poland, 2014-06-29 - 2014-07-05
4.
Workshop on Multivariate Approximation, Uniwersytet w Weronie, Werona, Włochy, 2013-11-29 - 2013-11-30
3.
5th Visegrad Conference on Dynamical Systems, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska, 2013-09-02 - 2013-09-06

Konferencje organizowane:

9.

Doktoranci (po 27 października 2003 roku)

Granty (realizowane po maju 2009 roku)