Zbigniew Jelonek

Publikacje:

7.
Zbigniew Jelonek, Wojciech Kucharz, Krzysztof Kurdyka
Vector bundles and blowups, (2017), "Analytic and Algebraic Geometry 2", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Doktoranci (po 27 października 2003 roku)

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Doktorat: Robert Dryło 
Doktorat: Michał StaromiejskiKatedra Algorytmiki 
Habilitacja: Janusz Gwoździewicz 
Profesura: Stanisława Kanas 
Habilitacja: Marcin DumnickiKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb 
Doktorat: Paweł BogdanKatedra Metod Efektywnych Algebry 
Doktorat: Tomasz KowalczykKatedra Teorii Osobliwości