dr Maciej Gawron

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb

DoktoratOtwarcie: 2014-05-29, Zamknięcie: 2016-12-22

Publikacje:

Granty (realizowane po maju 2009 roku)