Anamorfoza jako przykład pułapki zastawionej przez malarza

Tytuł rozdziału:
Anamorfoza jako przykład pułapki zastawionej przez malarza
Tytuł książki:
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Nauki humanistyczne i społeczne
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
Rok:
2016

Strony:
60-66

Tom (seria wydawnicza):
część 1