dr Paweł Borówka

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb

Publikacje:

Konferencje:

9.
Periods and Ricci flat manifolds, Centrum Banacha, Warszawa, Polska, 2017-09-11 - 2017-09-15
8.
Abelian Varieties & Galois Actions, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska, 2017-07-25 - 2017-07-27
7.
Higgs bundles, K3 surfaces and moduli, Humboldt Universitat zu Berlin, Berlin, Niemcy, 2017-07-10 - 2017-07-12
6.
Algebraic Geometry – Satellite Conference of 7ECM, IAG Hannover, Hannover, Niemcy, 2016-06-13 - 2016-06-16
5.
Varieties with trivial canonical bundles, IM PAN, Będlewo, Polska, 2016-06-12 - 2016-06-18
4.
2.
Geometry of algebraic varieties, HU Berlin, Berlin, Niemcy, 2015-10-06 - 2015-10-09
1.
IMPANGA 15, IM PAN, Będlewo, Polska, 2015-04-12 - 2015-04-18