dr Marcin Pitera

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Zakład Matematyki Finansowej

DoktoratOtwarcie: 2013-06-27, Zamknięcie: 2015-06-25

Publikacje:

Konferencje:

7.
International Conference on Computational Finance (2nd), ISEG, Cemapre, Lisbona, Portugalia, 2017-09-04 - 2017-09-08
6.
Stochastic analysis and its applications, IMPAN, Będlewo, Polska, 2017-05-28 - 2017-06-03
5.
XIV Konferencja z Probabilistyki, IMPAN, Będlewo, Polska, 2016-05-30 - 2016-06-03
4.
XLIV KONFERENCJA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI , IM PAN, Zakopane-Kościelisko, Polska, 2015-09-15 - 2015-09-22
2.
CNRS-PAN Mathematics Summer Institute, IM UJ, IMPAN, Kraków, Polska, 2014-06-26 - 2014-07-04
1.
XIII Konferencja z Probabilistyki , IMPAN, Będlewo, Polska, 2014-05-19 - 2014-05-23