dr hab. Sławomir Rams

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Geometrii Analitycznej

Publikacje:

19.
Invariants of hypersurfaces and logarithmic differential form, (2012), "Contributions to Algebraic Geometry, P. Pragacz", European Mathematical Society (EMS)
16.
14.
Sławomir Rams, Q.M.Nguyen
On the Geometry of the Coble-Dolgachev sextic, MATEMATICHE (CATANIA) (2005) 58 No 1
11.
Projective surfaces with many skew lines, PROC. AMER. MATH. SOC. 133, No.1, 11--13 (2005)
9.
On quartics with three-divisible sets of cusps, MANUSCRIPTA MATH. 111 (2003), 29--41
8.
Three-divisible families of skew lines on a smooth projective quintic, TRANS. AMER. MATH. SOC. 354 (2002), no. 6, 2359--2367 (electronic)
7.
Sławomir Rams, R.Achilles
Intersection numbers, Segre numbers and generalized Samuel multiplicities, ARCH. MATH. (BASEL) 77 (2001), no. 5, 391--398
6.
On the index of contact and multiplicities for bigraded rings, MANUSCRIPTA MATH. 106 (2001), no. 3, 339--347
5.
On intersections with hypersurfaces and normal pseudo-flatness, BULL. POLISH ACAD. SCI. MATH. 48 (2000), no. 3, 335--340
4.
On the intersection product of analytic cycles, ANN. POLON. MATH. 73 (2000), no. 2, 135--146
3.
Bézout-type theorems for certain analytic sets, BULL. POLISH ACAD. SCI. MATH. 46 (1998), no. 3, 277--283
2.
Convergence of holomorphic chains, ANN. POLON. MATH. 65 (1997), no. 3, 227--234
1.
Zbie?no?a 3ancuchów holomorficznych, MATERIA3Y XVIII KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ Z GEOMETRII ANALITYCZNEJ I ALGEBRAICZNEJ ZESPOLONEJ, BRONIS3AWÓW 1997, 53-64

Konferencje:

7.
Conference in Honour of Fedor Bogomolov's 70th birthday, HSE MOscow, Moskwa, Rosja, 2016-09-29 - 2016-10-30
6.
Algebraic Geometry – Satellite Conference of 7ECM, IAG Hannover, Hannover, Niemcy, 2016-06-13 - 2016-06-16
5.
K3 surfaces and related topic, Korea Institute for Advanced Study, Seoul, Korea, 2015-11-16 - 2015-11-20
4.
Workshop Experimental Methods in Computational Algebra , DFG-Schwerpunkt SPP 1489 and NTH, Hannover, Niemcy, 2015-05-26 - 2015-05-29
3.
IMPANGA 15, IM PAN, Będlewo, Polska, 2015-04-12 - 2015-04-18
2.
Projective geometry and syzygies, Banach Center, Warszawa, Polska, 2015-04-08 - 2015-05-12
1.
Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), German Mathematical Society; Polish Mathematical Society; Faculty of Mathematics and Computer Scienc, Poznań, Polska, 2014-09-17 - 2014-09-20

Konferencje organizowane:

Doktoranci (po 27 października 2003 roku)

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Doktorat: Łucja FarnikKatedra Geometrii Analitycznej 
Habilitacja: Maciej DenkowskiKatedra Geometrii Analitycznej 

Granty (realizowane po maju 2009 roku)

TytułRolaRozpoczęcieZakończenie
Geometria pewnych powierzchni K3 z wieloma krzywymi wymiernymiKierownik2018-02-142021-02-13