Wybrane węzły interpolacji w aproksymacji wielomianowej

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Wybrane węzły interpolacji w aproksymacji wielomianowej

Kierownik: Leokadia Białas-Cież

Rozpoczęcie: 2020-07-22

Zakończenie: 2024-09-30

Uwagi: PRELUDIUM BIS 1