Podstawy teorii aproksymacji w zadaniach

Tytuł:
Podstawy teorii aproksymacji w zadaniach
Wydawnictwo:
PWN
Rok:
2022

Numer ISBN:
978-83-01-22189-8

Wydawca:
Adam Filutowski