Wielowymiarowe nierówności wielomianowe poprzez teorię pluripotencjału, geometrię subanalityczną i algebry Banacha

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Wielowymiarowe nierówności wielomianowe poprzez teorię pluripotencjału, geometrię subanalityczną i algebry Banacha

Kierownik: Mirosław Baran

Rozpoczęcie: 2014-07-08

Zakończenie: 2017-11-27

Uwagi: Opus 6


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Marta Kosek Wykonawca
Leokadia Białas-Cież Wykonawca