Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w Stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego

KrajPolska
MiastoKraków
OrganizatorPolskie Towarzystwo Matematyczne
Data rozpoczęcia2019-09-03
Data zakończenia2019-09-07

Uczestnicy konferencji:

Klaudiusz Wójcik - referaty:
 1. Tytuł: - Rodzaj: Żaden. Płatność: Działalność Statutowa.
Włodzimierz Zwonek - referaty:
 1. Tytuł: - Rodzaj: Żaden. Płatność: Działalność Statutowa.
Wojciech Słomczyński - referaty:
  Dominik Kwietniak - referaty:
  1. Tytuł: On Problem 32 from Rufus Bowen’s list: classification of shift spaces with specification - Rodzaj: Proszony, W sesji. Płatność: Wydział.
  Jerzy Szczepański - referaty:
  1. Tytuł: Polskie podręczniki do matematyki 1919-2019. Zmiany - Rodzaj: W sesji. Płatność: Działalność Statutowa.
  Leokadia Białas-Cież - referaty:
   Krzysztof Ciesielski - referaty:
   1. Tytuł: Organizacja i prowadzenie sesji "Zadania olimpijskie niezwykłej urody" - Rodzaj: Inny. Płatność: Działalność Statutowa.
   Anna Valette - referaty:
   1. Tytuł: Semialgebraic Calderón-Zygmund’s Theorem on regularization of the distance function - Rodzaj: W sesji. Płatność: Działalność Statutowa.
   Marta Kosek - referaty:
   1. Tytuł: Aproksymacja zbiorów Julii zwartych rodzin odwzorowań wielomianowych - Rodzaj: Poster. Płatność: Działalność Statutowa.
   Sławomir Dinew - referaty:
   1. Tytuł: - Rodzaj: Żaden. Płatność: Fundusz Dziekański.
   Jakub Kozik - referaty:
   1. Tytuł: Ekstremalne losowe hipergrafy dla problemu efektywnej dwukolorowalności - Rodzaj: W sesji. Płatność: Działalność Statutowa.
   Mateusz Juda - referaty:
   1. Tytuł: Klasyfikacja próbkowanych pól wektorowych - Rodzaj: W sesji. Płatność: Strona zapraszająca.
   Arkadiusz Lewandowski - referaty:
   1. Tytuł: Families of peak functions and exposing maps in strictly pseudoconvex domains. - Rodzaj: W sesji. Płatność: Działalność Statutowa.
   Patryk Pagacz - referaty:
   1. Tytuł: - Rodzaj: W sesji. Płatność: Działalność Statutowa.
   Marcin Pitera - referaty:
    Michał Farnik - referaty:
    1. Tytuł: Generyczne odwzorowania wielomianowe - Rodzaj: W sesji. Płatność: Dziekan WMiI.
    Martha Łącka - referaty:
    1. Tytuł: Konkursy prac uczniowskich - Rodzaj: Proszony. Płatność: WMiI.
    Bogdan Batko - referaty:
    1. Tytuł: Indeks Conleya dla wielowartościowych układów dynamicznych i jego zastosowania do badania próbkowanych układów dynamicznych - Rodzaj: W sesji. Płatność: WMiI.
    Paweł Borówka - referaty:
    1. Tytuł: Nakrycia Kleina krzywych genusu 2 - Rodzaj: W sesji. Płatność: DSC - granty dziekańskie dla młodych naukowców.
    Paweł Pietrzycki - referaty:
     Piotr Miska - referaty:
     1. Tytuł: O jedynkach w rozwinięciach pierwiastków kwadratowych z liczb pierwszych w ułamki łańcuchowe (Podczas niniejszego wystąpienia prelegent był finansowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach Stypendium START) - Rodzaj: W sesji. Płatność: Strona zapraszająca.
     Mateusz Przybylski - referaty:
     1. Tytuł: Szymczak category for FSet and FRel categories - Rodzaj: W sesji. Płatność: Działalność Statutowa.
     Michał Lipiński - referaty:
     1. Tytuł: Wielowartościowa dynamika kombinatoryczna dla skończonych przestrzeni topologicznych - Rodzaj: W sesji. Płatność: Działalność Statutowa.
     Bartosz Sobolewski - referaty:
     1. Tytuł: Cyklotomiczne własności wielomianów zadanych przez ciągi automatyczne - Rodzaj: W sesji. Płatność: Działalność Statutowa.
     Daria Boratyn - referaty:
     1. Tytuł: Jak uniknąć oceniania strategicznego? - Rodzaj: Poster. Płatność: WMiI.
     Jakub Kośmider - referaty:
     1. Tytuł: M-izometryczne operatory kompozycji - Rodzaj: W sesji. Płatność:
     Agnieszka Kowalczyk - referaty:
     1. Tytuł: Klatki wielościenne (Polyhedral cages) - Rodzaj: Poster. Płatność: WMiI.
     Agnieszka Kozdęba - referaty:
     1. Tytuł: Between negative and positive feedback effect for Goodwin model of stochastic gene expression - Rodzaj: W sesji. Płatność: WMiI.
     Michał Kozdęba - referaty:
     1. Tytuł: Jedyność minimalnej projekcji w przestrzeni trójwymiarowych macierzy - Rodzaj: W sesji. Płatność: WMiI.
     Marcin Sroka - referaty:
     1. Tytuł: Monge-Ampere type equation on hypercomplex manifolds - Rodzaj: W sesji. Płatność: Inne.
     Elżbieta Krawczyk - referaty:
      Łukasz Merta - referaty:
      1. Tytuł: Porównanie własności formalnych odwrotności wybranych ciągów automatycznych - Rodzaj: W sesji. Płatność: Strona zapraszająca.
      Habibeh Pourmand - referaty:
      1. Tytuł: - Rodzaj: Żaden. Płatność: Inne.
      Błażej Żmija - referaty:
      1. Tytuł: Konstrukcje dużych zbiorów z własnością P - Rodzaj: W sesji. Płatność: WMII.
      Damian Jelito - referaty:
      1. Tytuł: New test of normality based on conditional second moments with applications to finance - Rodzaj: W sesji. Płatność: WMiI.