Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w Stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego

KrajPolska
MiastoKraków
OrganizatorPolskie Towarzystwo Matematyczne
Data rozpoczęcia2019-09-03
Data zakończenia2019-09-07

Uczestnicy konferencji:

Klaudiusz Wójcik - referaty:
 1. Tytuł: - Rodzaj: Żaden. Płatność: Działalność Statutowa.
Włodzimierz Zwonek - referaty:
 1. Tytuł: - Rodzaj: Żaden. Płatność: Działalność Statutowa.
Dominik Kwietniak - referaty:
 1. Tytuł: On Problem 32 from Rufus Bowen’s list: classification of shift spaces with specification - Rodzaj: Proszony, W sesji. Płatność: Wydział.
Jerzy Szczepański - referaty:
 1. Tytuł: Polskie podręczniki do matematyki 1919-2019. Zmiany - Rodzaj: W sesji. Płatność: Działalność Statutowa.
Leokadia Białas-Cież - referaty:
  Marta Kosek - referaty:
  1. Tytuł: Aproksymacja zbiorów Julii zwartych rodzin odwzorowań wielomianowych - Rodzaj: Poster. Płatność: Działalność Statutowa.
  Sławomir Dinew - referaty:
  1. Tytuł: - Rodzaj: Żaden. Płatność: Fundusz Dziekański.
  Jakub Kozik - referaty:
  1. Tytuł: Ekstremalne losowe hipergrafy dla problemu efektywnej dwukolorowalności - Rodzaj: W sesji. Płatność: Działalność Statutowa.
  Mateusz Juda - referaty:
  1. Tytuł: Klasyfikacja próbkowanych pól wektorowych - Rodzaj: W sesji. Płatność: Strona zapraszająca.
  Arkadiusz Lewandowski - referaty:
  1. Tytuł: Families of peak functions and exposing maps in strictly pseudoconvex domains. - Rodzaj: W sesji. Płatność: Działalność Statutowa.
  Patryk Pagacz - referaty:
  1. Tytuł: - Rodzaj: W sesji. Płatność: Działalność Statutowa.
  Marcin Pitera - referaty:
   Michał Farnik - referaty:
   1. Tytuł: Generyczne odwzorowania wielomianowe - Rodzaj: W sesji. Płatność: Dziekan WMiI.
   Martha Łącka - referaty:
   1. Tytuł: Konkursy prac uczniowskich - Rodzaj: Proszony. Płatność: WMiI.
   Bogdan Batko - referaty:
   1. Tytuł: Indeks Conleya dla wielowartościowych układów dynamicznych i jego zastosowania do badania próbkowanych układów dynamicznych - Rodzaj: W sesji. Płatność: WMiI.
   Paweł Borówka - referaty:
   1. Tytuł: Nakrycia Kleina krzywych genusu 2 - Rodzaj: W sesji. Płatność: DSC - granty dziekańskie dla młodych naukowców.
   Paweł Pietrzycki - referaty:
    Piotr Miska - referaty:
    1. Tytuł: O jedynkach w rozwinięciach pierwiastków kwadratowych z liczb pierwszych w ułamki łańcuchowe (Podczas niniejszego wystąpienia prelegent był finansowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach Stypendium START) - Rodzaj: W sesji. Płatność: Strona zapraszająca.
    Mateusz Przybylski - referaty:
    1. Tytuł: Szymczak category for FSet and FRel categories - Rodzaj: W sesji. Płatność: Działalność Statutowa.
    Michał Lipiński - referaty:
    1. Tytuł: Wielowartościowa dynamika kombinatoryczna dla skończonych przestrzeni topologicznych - Rodzaj: W sesji. Płatność: Działalność Statutowa.
    Bartosz Sobolewski - referaty:
    1. Tytuł: Cyklotomiczne własności wielomianów zadanych przez ciągi automatyczne - Rodzaj: W sesji. Płatność: Działalność Statutowa.
    Daria Boratyn - referaty:
    1. Tytuł: Jak uniknąć oceniania strategicznego? - Rodzaj: Poster. Płatność: WMiI.
    Jakub Kośmider - referaty:
    1. Tytuł: M-izometryczne operatory kompozycji - Rodzaj: W sesji. Płatność:
    Agnieszka Kowalczyk - referaty:
    1. Tytuł: Klatki wielościenne (Polyhedral cages) - Rodzaj: Poster. Płatność: WMiI.
    Agnieszka Kozdęba - referaty:
    1. Tytuł: Between negative and positive feedback effect for Goodwin model of stochastic gene expression - Rodzaj: W sesji. Płatność: WMiI.
    Michał Kozdęba - referaty:
    1. Tytuł: Jedyność minimalnej projekcji w przestrzeni trójwymiarowych macierzy - Rodzaj: W sesji. Płatność: WMiI.
    Marcin Sroka - referaty:
    1. Tytuł: Monge-Ampere type equation on hypercomplex manifolds - Rodzaj: W sesji. Płatność: Inne.
    Elżbieta Krawczyk - referaty:
     Łukasz Merta - referaty:
     1. Tytuł: Porównanie własności formalnych odwrotności wybranych ciągów automatycznych - Rodzaj: W sesji. Płatność: Strona zapraszająca.
     Habibeh Pourmand - referaty:
     1. Tytuł: - Rodzaj: Żaden. Płatność: Inne.
     Błażej Żmija - referaty:
     1. Tytuł: Konstrukcje dużych zbiorów z własnością P - Rodzaj: W sesji. Płatność: WMII.
     Damian Jelito - referaty:
     1. Tytuł: New test of normality based on conditional second moments with applications to finance - Rodzaj: W sesji. Płatność: WMiI.