mgr Agnieszka Dudek

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Geometrii

Konferencje organizowane: