mgr Michał Kozdęba

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Teorii Aproksymacji

DoktoratOtwarcie: 2018-06-28, Zamknięcie:

Publikacje:

Konferencje: