Constructive Approximation of Functions

KrajPoland
MiastoBędlewo
OrganizatorUniwersytet Jagielloński, Centrum Banacha
Data rozpoczęcia2014-06-29
Data zakończenia2014-07-05

Uczestnicy konferencji:

Leokadia Białas-Cież - referaty:
  1. Tytuł: Referat: "Equivalence of the Global and Local Markov Inequalities in the Complex Plan" (wspólny z R.Egginkiem), Poster: "Holder and Markov Capacities in C^N" (wspólny z M.Baranem) - Rodzaj: Inny, Poster. Płatność: Inne.
Marta Kosek - referaty:
  1. Tytuł: A few results in approximation theory - Rodzaj: Poster. Płatność: Strona zapraszająca.