Joint meeting of the Italian Mathematical Union, the Italian Society of Industrial and Applied Mathematics and the Polish Mathematical Society

KrajPolska
MiastoWrocław
OrganizatorSIMAI, UNI i PTM
Data rozpoczęcia2018-09-17
Data zakończenia2018-09-20

Uczestnicy konferencji:

Leokadia Białas-Cież - referaty:
  Maciej Ulas - referaty:
  1. Tytuł: $2$-adic valuations of certain colored partition functions - Rodzaj: W sesji. Płatność: Działalność Statutowa.
  Piotr Miska - referaty:
  1. Tytuł: A note on p-adic valuations of Stirling numbers of the seond kind - Rodzaj: W sesji. Płatność: DSC - granty dziekańskie dla młodych naukowców.
  Bartosz Sobolewski - referaty:
  1. Tytuł: On the last nonzero digits of $n!$ - Rodzaj: W sesji. Płatność: DSC - granty dziekańskie dla młodych naukowców.