Współpraca z Uniwersytetem w Tuluzie w zakresie Analizy Zespolonej

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Współpraca z Uniwersytetem w Tuluzie w zakresie Analizy Zespolonej

Kierownik: Włodzimierz Zwonek

Rozpoczęcie: 2013-08-28

Zakończenie: 2014-11-27

Uwagi: Harmonia 4


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Armen Edigarian Wykonawca
Marek Jarnicki Wykonawca
Wiesław Pleśniak Wykonawca
Leokadia Białas-Cież Wykonawca
Mirosław Baran Wykonawca
Marta Kosek Wykonawca
Sławomir Kołodziej Wykonawca
Łukasz Kosiński Wykonawca
Arkadiusz Lewandowski Wykonawca