mgr Bartosz Sobolewski

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb

Publikacje:

Konferencje:

5.
23rd Czech and Slovak International Conference on Number Theory , Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences University of Ostrava, Ostravice, Czech Republic, 2017-08-28 - 2017-09-01
4.
30-th Journées Arithmétiques, University of Caen, Caen, Francja, 2017-07-02 - 2017-07-08
3.
2.
Ogólnopolska Konferencja Studentów Matematyki "Oblicze", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska, 2017-05-12 - 2017-05-14
1.
Workshop on Modern Applied Mathematics PK 2016, Politechnika Krakowska, Kraków, Polska, 2016-11-18 - 2016-11-20