dr Paweł Raźny

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Geometrii

DoktoratOtwarcie: 2018-05-24, Zamknięcie: 2019-09-26

Publikacje:

Konferencje organizowane: