ALANT 5, 5th Conference on Algebra, Logic and Number Theory

KrajPoland
MiastoBędlewo
OrganizatorUniversity of Silesia
Data rozpoczęcia2018-06-24
Data zakończenia2018-06-29

Uczestnicy konferencji:

Krzysztof Nowak - referaty:
  1. Tytuł: A closedness theorem over Henselian valued fields with analytic structure - Rodzaj: Plenarny. Płatność: Działalność Statutowa.
Bartosz Sobolewski - referaty:
  1. Tytuł: On the last nonzero digit of $n!$ - Rodzaj: W sesji. Płatność: DSC - granty dziekańskie dla młodych naukowców.