O różnych własnościach specjalnych funkcji blokowo addytywnych

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: O różnych własnościach specjalnych funkcji blokowo addytywnych

Kierownik: Bartosz Sobolewski

Rozpoczęcie: 2021-02-01

Zakończenie: 2023-08-31

Uwagi: PRELUDIUM 19