mgr Anna Serwatka

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Zakład Matematyki Finansowej

DoktoratOtwarcie: 2016-06-30, Zamknięcie:

Publikacje:

3.
Marek Karaś, Anna Serwatka
Discrete-time market models from the small investor point of view and the first fundamental-type theorem, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica Xvi vol. 16 (2017), 17-40
2.
Anna Serwatka
Opcje z matematycznego punktu widzenia vol. 47 (2016), "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Gospodarka i państwo", Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
1.
Anna Serwatka
Arbitraż i Pierwsze Fundamentalne Twierdzenie Matematyki Finansowej w czasie dyskretnym vol. 47 (2016), "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Gospodarka i państwo", Wydawnictwo Młodzi Naukowcy

Konferencje:

10.
Konferencja Naukowa "Zrozumieć Naukę", Fundacja Promovendi, Łódź, Polska, 2017-09-30 - 2017-09-30
9.
V Ogólnokrajowa Konferencja NAukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, Wyd. Młodzi Naukowcy, Gdańsk, Polska, 2017-05-15 - 2017-05-15
8.
Ogólnopolska Konferencja Studentów Matematyki "Oblicze", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska, 2017-05-12 - 2017-05-14
7.
IV Ogólnokrajowa Konferencja NAukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, Wyd. Młodzi Naukowcy, Gdańsk, Polska, 2016-11-28 - 2016-11-27
6.
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Młodzi naukowcy – badania i rozwój”, Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Lublin, Polska, 2016-04-15 - 2016-04-15
5.
XIV Międzyuczelniana Naukowa Sesja Studencka, Koła Matematyków UJ, UP i AGH w Krakowie, Kraków, Polska, 2015-05-22 - 2015-05-22
3.
Szkoła Letnia Matematyki Finansowej w Tarnowie, PWSZ w Tarnowie, Tarnów, Polska, 2014-06-03 - 2014-06-03
2.
XIII Międzyuczelniana Naukowa Sesja Studencka, Koła Matematyków UJ, UP i AGH w Krakowie, Kraków, Polska, 2014-05-31 - 2014-05-31
1.
I Szkoła Letnia Matematyki Finansowej , PWSZ w Tarnowie, Tarnów, Polska, 2011-05-18 - 2011-05-20