IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza Algebry”

KrajPolska
MiastoKraków
OrganizatorInstytut Matematyki Uniwersytet Pedagogiczny
Data rozpoczęcia2021-05-27
Data zakończenia2021-05-30

Uczestnicy konferencji:

Zbigniew Hajto - referaty:
  1. Tytuł: Rzeczywiste rozszerzenia Liouville'a dla ciał różniczkowych cząstkowych - Rodzaj: W sesji. Płatność: Działalność Statutowa.
Jakub Byszewski - referaty:
  1. Tytuł: Automorfizmy skończonego rzędu pierścienia szeregów potęgowych nad ciałem skończonym - Rodzaj: W sesji. Płatność: Grant - projekt naukowy (NCN, ministerialny itp).
Maciej Ulas - referaty:
  1. Tytuł: Równe wartości funkcji zliczających partycje - Rodzaj: W sesji. Płatność: Grant - projekt naukowy (NCN, ministerialny itp).
Piotr Miska - referaty:
  1. Tytuł: O gęstości ilorazów wartości form kwadratowych w ciałach liczb p-adycznych - Rodzaj: W sesji. Płatność: Grant - projekt naukowy (NCN, ministerialny itp).
Bartosz Sobolewski - referaty:
  1. Tytuł: Ostatnie niezerowe cyfry wartości wielomianów i p-adycznych funkcji analitycznych - Rodzaj: W sesji. Płatność: Grant - projekt naukowy (NCN, ministerialny itp).
Tomasz Kowalczyk - referaty:
  1. Tytuł: O wyższych liczbach Pitagorejskich. - Rodzaj: W sesji. Płatność: Inne.
Rouzbeh Mohseni - referaty:
  1. Tytuł: - Rodzaj: Żaden. Płatność: DSC - granty dziekańskie dla młodych naukowców.
Krystian Gajdzica - referaty:
  1. Tytuł: Specjalne typy wyróżników - Rodzaj: W sesji. Płatność: Grant - projekt naukowy (NCN, ministerialny itp).