Oblicza Algebry II

KrajPolska
MiastoKraków
OrganizatorUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Data rozpoczęcia2017-06-01
Data zakończenia2017-06-03

Uczestnicy konferencji:

Jakub Byszewski - referaty:
  1. Tytuł: Ciągi automatyczne i nilrozmaitości - Rodzaj: W sesji. Płatność: Grant - projekt naukowy (NCN, ministerialny itp).
Wojciech Kucharz - referaty:
  1. Tytuł: Geometria nashowskich funkcji meromorficznych - Rodzaj: Plenarny. Płatność: Strona zapraszająca.
Maciej Ulas - referaty:
  1. Tytuł: O waluacjach 2-adycznych współczynników całkowitych potęg szeregów formalnych - Rodzaj: Plenarny. Płatność: Strona zapraszająca.
Michał Farnik - referaty:
  1. Tytuł: Osobliwości generycznych odwzorowań wielomianowych płaszczyzny zespolonej - Rodzaj: W sesji. Płatność: DSC - granty dziekańskie dla młodych naukowców.
Paweł Borówka - referaty:
  1. Tytuł: Rozkładalne rozmaitości abelowe - Rodzaj: W sesji. Płatność: DSC - granty dziekańskie dla młodych naukowców.
Aleksandra Borówka - referaty:
  1. Tytuł: O pewnym nawiasie algebraicznym i jego roli w rzutowych geometriach Cartana. - Rodzaj: W sesji. Płatność: DSC - granty dziekańskie dla młodych naukowców.
Piotr Miska - referaty:
  1. Tytuł: O liczbach permutacji będących iloczynami rozłącznych cykli długości $d$ - Rodzaj: W sesji. Płatność: DSC - granty dziekańskie dla młodych naukowców.
Paweł Bogdan - referaty:
  1. Tytuł: Efektywne badania automorfizmów wielomianowych - Rodzaj: Inny. Płatność: Katedra.
Bartosz Sobolewski - referaty:
  1. Tytuł: Waluacja 2-adyczna uogólnionych ciągów Fibonacciego - Rodzaj: W sesji. Płatność: DSC - granty dziekańskie dla młodych naukowców.