Doktorat: Łukasz Struski

Doktorant: Łukasz Struski

Promotor - Jacek Tabor

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2012-05-31

Zakończenie: 2014-01-30

Wynik postępowania: przyznano

Powrót