Rzadkie i dyskretne reprezentacje w ukrytych przestrzeniach

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Rzadkie i dyskretne reprezentacje w ukrytych przestrzeniach

Kierownik: Łukasz Struski

Rozpoczęcie: 2021-07-15

Zakończenie: 2024-07-14

Uwagi: SONATA-16