Teoria analizy niekompletnych danych

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Teoria analizy niekompletnych danych

Kierownik: Jacek Tabor

Rozpoczęcie: 2016-07-13

Zakończenie: 2019-10-12

Uwagi: OPUS 10


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Bartosz Zieliński Wykonawca
Marek Śmieja Wykonawca
Łukasz Struski Wykonawca