Habilitacja: Maciej Denkowski

Doktorant: Maciej Denkowski

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2017-03-30

Zakończenie: 2017-09-28

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Załączone pliki

Powrót