Doktorat: Anna Antoniewicz

Doktorant: Anna Antoniewicz

Promotor - Sławomir Rams

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2008-05-29

Zakończenie: 2011-09-29

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Sławomir CynkKGAiTL
Stanisław Spodzieja
Powrót