Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Laureat: Sławomir Rams

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2003

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Minister Edukacji Narodowej i Sportu