Zbie?no?a 3ancuchów holomorficznych

Tytuł:
Zbie?no?a 3ancuchów holomorficznych
Opis:
MATERIA3Y XVIII KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ Z GEOMETRII ANALITYCZNEJ I ALGEBRAICZNEJ ZESPOLONEJ, BRONIS3AWÓW 1997, 53-64