Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Laureat: Sławomir Rams

Rodzaj uhonorowanej działalności: wyróżniona rozprawa doktorska

Rok: 2000

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Prezes Rady Ministrów

Laureat otrzymał nagrodę za rozprawę doktorską zatytułowaną ”Intersection Theory on Analytic Spaces”.