Doktorat: Łucja Farnik

Doktorant: Łucja Farnik

Promotor - Halszka Tutaj-Gasińska

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2012-06-28

Zakończenie: 2014-12-18

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Tomasz SzembergUniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Sławomir RamsKTO
Powrót