Geometria pewnych powierzchni K3 z wieloma krzywymi wymiernymi

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Geometria pewnych powierzchni K3 z wieloma krzywymi wymiernymi

Kierownik: Sławomir Rams

Rozpoczęcie: 2018-02-14

Zakończenie: 2022-02-13

Uwagi: Opus 13