Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej - lista publikacji

1-58 z 58.

2015

58.
A Topological Method for Finding Invariant Sets of Continuous Systems vol. Lecture Notes in Computer Science (2015), "Reachability Problems", Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)
57.
Non-canonical imperfect RNA base pair predictor, VII KONWERSATORIUM CHEMII MEDYCZNEJ & VIII SYMPOZJUM PTBI, 17-19.09.2015, LUBLIN (2015), 93
56.
Probability Index of Metric Correspondence as a measure of visualization reliability, PROCEEDINGS OF ECML PKDD WORKSHOP ON MACHINE LEARNING IN LIFE SCIENCES (2015), 16-27
55.
Jacek Chudziak, Jacek Tabor, Józef Tabor
52.
Michał Niedźwiecki, Paweł Pławiak, Krzysztof Rzecki, Katarzyna Smelcerz, Tomasz Sośnicki, Zdzisław Tabor, Tomasz Wojtoń, Tomasz Wójtowicz
51.
Michał Niedźwiecki, Paweł Pławiak, Krzysztof Rzecki, Katarzyna Smelcerz, Tomasz Sośnicki, Zdzisław Tabor, Tomasz Wojtoń, Tomasz Wójtowicz
50.
Na mokro czy na sucho? / Dry or wet?, FORUM AKADEMICKIE vol. 7-8 (2015), 77-78
46.
Programista jako tester, COMPUTERWORLD (2015), 24-25
45.
Testowanie i analiza mutacyjna, PROGRAMISTA vol. 6(37) (2015), 52-55
44.
Adam Roman, Marek Szykuła
43.
Wojciech Czarnecki, Krzysztof Rataj
41.
Spherical Wards clustering and generalized Voronoi diagrams, PROCEEDING OF IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA SCIENCE AND ADVANCED ANALYTICS vol. 36678 (2015), 10
40.
Edward Delp, Jarosław Duda, Neeraj Gadgil, Khalid Tahboub
The use of Asymmetric Numeral Systems as an accurate replacement for Huffman codin, PICTURE CODING SYMPOSIUM (PCS, PROCEEDINGS), 2015 vol. Picture Coding Symposium (PCS), 2015 (2015), 65-69
38.
Andrzej Bojarski, Wojciech Czarnecki, Sabina Podlewska
35.
PSO-Least Squares SVM for Clustering in Cognitive Radio Sensor Networks vol. IFIP WG 12.5 (2015), "Artificial Intelligence Applications and Innovations", Springer
28.
Wojciech Czarnecki, Rafał Józefowicz
24.
23.
Roberto Barrio, María Angeles Martinez, Sergio Serrano, Daniel Wilczak
19.
Teresa Crespo, Zbigniew Hajto
Real Liouville Extensions, COMMUN ALGEBRA vol. 43 (2015), 2089-2083
11.
Mariusz Korkosz, Marek Skomorowski, Karolina Sprężak, Wadim Wojciechowski, Bartosz Zieliński
6.
Non-canonical imperfect base pair predictor: the RNA 3D structure modeling process improvement vol. 9043 (LNCS) (2015), "Bioinformatics and Biomedical Engineering", Springer