Nakrycia Kleina krzywych zespolonych

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Nakrycia Kleina krzywych zespolonych

Kierownik: Paweł Borówka

Rozpoczęcie: 2020-06-26

Zakończenie: 2024-06-25

Uwagi: SONATA 15