Nakrycia Kleina krzywych genusu 2

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Nakrycia Kleina krzywych genusu 2

Kierownik: Paweł Borówka

Rozpoczęcie: 2018-12-03

Zakończenie: 2019-12-02

Uwagi: MINIATURA 2