Doktorat: Szymon Knop

Doktorant: Szymon Knop

Promotor - Igor Podolak

Promotor pomocniczy - Przemysław Spurek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2019-04-25

Zakończenie: 2023-11-30

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Powrót